ThermoShield VitalAktiv & VitalPrevent deaktivuje plísňové toxiny a alergeny ve stěně stejně jako ve vzduchu.

Thermoshield VitalAktiv & VitalPrevent

Základní vlastnosti VitalAktiv & VitalPrevent

  • použití možné ve všech obytných místnostech
  • šetrné k životnímu prostředí a absolutně bez zbytkových částic
  • žádné zdravotní riziko
  • krátká doba kontaktu a čas dezinfekce
  • trvale deaktivuje všechny známé plísní toxiny a jejich alergeny
  • žádný vývoj odporu
  • chrání stavební konstrukce
  • žádné nebezpečné složky dle 89/542/EWG
  • dermatologicky testováno a hodnoceno jako “velmi dobré”

Zatím nebyl identifikován žádný mikroorganismus, který by nebyl VitalProtectem zneškodněn.

Dobrá kompatibilita materiálu chrání stavební konstrukci.

VitalAktiv & VitalPrevent je šetrný k životnímu prostředí a naprosto bezpečný pro lidský organismus.

Proto je tento výrobek vhodný do všech obytných prostor včetně kuchyně či dětského pokoje. Pokoje jsou obyvatelné bezprostředně po ošetření přípravkem.

VitalAktiv & VitalPrevent vykazuje vysoký dezinfekční potenciál a není toxický. Po aplikaci se rozkládá na komponenty, které jsou původními složkami pitné vody.

Po ošetření mohou být odstraněné tapety a další materiály snadno likvidovány s běžným komunálním odpadem.

K ochraně proti zvýšené kontaminaci sporami při použití VitalAktiv & VitalPrevent jsou povinné osobní ochranné prostředky, jako je ochranný oděv a dýchací maska.

Bezpečnostní list VitalPrevent

Bezpečnostní list VitalActive

Reference