Speciálně vyvinutý fasádní nátěry, který chrání historické budovy, jakož i přispívá k lepší energetické bilanci.

Thermoshield History

Základní vlastnosti Thermoshield History

  • dlouhotrvající ochrana fasády před škodlivými vlivy životního prostředí jako ultrafialové záření, smog, prach, kyseliny, soli a mořská voda
  • ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití…
  • zabránění tvorbě řas, mechů, hub a plísní
  • energetické úspory v zimě i v létě
  • snížení tvorby trhlin v podkladu
  • dlouhodobá stálobarevnost

Moderní ochrana památek to je náš fasádní nátěr ThermoShield History!

Jako vedoucí výrobce povrchových vrstev-nátěrů s endotermickými efekty známe zvláštní nároky

v oblasti péče o památky i jejich největší problém: vlhkost. V problematice vlhkosti spočívá hlavní příčina omezené použitelnosti běžných nátěrů.

Každý podklad je zatěžován vodou a solí, především se to týká starých staveb. Z toho vyplývá, že ochranáři památek vyžadují optimální kapilárově a difuzně otevřený nátěrový systém. U všech druhů minerálních podkladů, které se mimo jiné nacházejí u starých staveb, se musí bezpodmínečně zamezit zadržování solí a vlhkosti.

Nejúčinnějším způsobem odvlhčování je kapilárové vysy­chání, při němž jsou voda a sůl transportovány zevnitř směrem ven na povrch zdi. Zde je však nutné, aby používané vnější nátěry toto odvádění umožnily a poskytly efektivní „čerpací systém“ fungující jako sorpční motor.  A právě zde nabízíme naše řešení “ThermoShield History”!

Optimální nátěrový systém s kapilárovou a variabilně difuzní otevřeností podporuje nerušený transport vody a solí zevnitř směrem ven a nabízí fasádám historických domů dlouho setrvávající ochranu před vlivy životního prostředí, před prasklinami a vlhkostí. Řasy, mechy ani houby nena­cházejí na fasádách ošetřených materiálem ThermoShield History živnou půdu. To vše je samozřejmě patrné i navenek, protože fasády natřené produktem ThermoShield History vypadají ještě po letech jako „čerstvě renovované“.

ThermoShield History: Účinný i na kritických podkladech

Technický list

Bezpečnostní list

Reference