ThermoShield FixPlus je koncentrát penetračního nátěru pro nastavení nasákavosti minerálních podkladů

Thermoshield FixPlus

Základní vlastnosti ThermoShield FixPlus

  • vytváří nasákavost minerálních podkladů
  • zpevňuje všechny podklady omítek
  • má vysokou konečnou pevnost
  • zlepšuje spojení zákl. materiálu s vrchním nátěrem

ThermoShield FixPlus zpevňuje všechny podklady omítek podle DIN 18500, pokud jejich únosnost není dostatečná.

ThermoShield FixPlus má velmi dobrou penetraci podkladu a rychle schne. Je difúzně otevřený, je prostý výparů a ředidel a má vysokou konečnou pevnost.

Technický list

Bezpečnostní list

Reference