Fasádní nátěr s vlastnostmi snižujícími vlhkost a teplotní výkyvy. Snižuje tvorbu řas a snižuje spotřebu energie.

Thermoshield Exterieur

Základní vlastnosti ThermoShield EXTERIEUR

 • proměnná paropropustnost
 • hydratující
 • zabraňuje tvorbě řas, mechů a plísní
 • odolný proti nežádoucím vlivům životního prostředí jako je smog, ozon, soli a kyseliny
 • tepelné pohodlí v létě
 • úspora energie v zimě
 • odpuzující špínu
 • velmi vysoká barevná stálost ve více než 100.000 odstínech
 • prodloužené intervaly renovace
 • bez těkavých látek a organických rozpouštědel
 • plnící praskliny a překrývající trhliny
 • snadno zpracovatelný

Jeden povrch, tři řešení

Ochrana proti stárnutí, řasám, mechu a plísním, spojená s arzenálem asi 100 tisíc barevných odstínů a zlepšením energetické bilance, a to jak v teplých tak i studených klimatických pásmech.

Díky unikátní interakci mezi polyakrylátovou disperzí s termokeramickou mikrosférou (vakuové keramické bubliny) a aktivátory vzniká po aplikaci termokeramická membrána. Jako vlhkostní dioda chrání fasádu proti pronikání srážek a kondenzaci. Zároveň, dochází k odvlhčení fasády kapilárním působením membrány THERMOSHIELD. Vzhledem k těmto dehydratačním vlastnostem fasády se zlepšuje izolace a snižují ztráty při přenosu tepla. Během zimních měsíců jsou paprsky z nízkého Slunce pohlceny suchou stěnou efektivněji a tím výrazně zlepší energetickou účinnost budov.

V létě, vzhledem k endotermickým vlastnostem membrány THERMOSHIELD, je krátkovlnné sluneční záření odráženo a díky specifickým odpařovacím procesům jsou fasádní díly ochlazovány. To vede ke značnému snížení nákladů na klimatizaci. Současně jsou vnější stěny udržovány v suchu, čímž se zabrání jakékoli vzniku řas, a to zejména u zaizolovaných venkovních fasád. Při aplikaci v teplých klimatických pásmech se přenos tepla snižuje z vnějšku dovnitř.

Vzhledem k reflexní funkčnosti a cílenému odpařování kondenzované vody THERMOSHIELD Exterieur tepelně zklidňuje budovu a zabraňuje případné tvorbě trhlin.

ThermoShield Exterieur zajišťuje v dlouhodobém horizontu lepší energetickou rovnováhu

Technický list

Bezpečnostní list

Reference