Regulace teploty v místnosti

Produkty ThermoShield pro vnitřní použití jsou navrženy takovým způsobem, že relativní vlhkost vzduchu je cca. 55%, což je ideální pro lidské bytosti. Čím vyšší je vlhkost vzduchu v letních měsících využívá THERMOSHIELD membránu která odpařováním dává chlad – bezplatné poskytování klimatizace a to zejména v subtropických oblastech.