ThermoShield TopShield

High-tech střešní nátěr v libovolné barvě bez tendence křehnout Základní vlastnosti ThermoShield TopShield dlouhotrvající ochrana střechy před škodlivými vlivy životního prostředí jako jsou ultrafialové záření, smog, špína, kyseliny, soli a mořská voda výrazná ochrana před vlivy počasí jako je déšť, sníh, krupobití... nátěr je vodotěsný také při extrémních povětrnostních podmínkách vysoká elasticita, snižující tvorbu trhlin…